ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Κατά την εγκατάσταση μιας καπνοδόχου πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα εξαρτήματα των σειρών TechnoGos, TechnoTherm και TechnoGas, που καλύπτουν κάθε είδους ανάγκης και είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους από Ø 80 έως και Ø 450.

Τα εξαρτήματα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από την οδηγία EE Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ ελέγχους και ικανοποιούν όλους τους όρους των απαιτήσεων της σήμανσης CE, σύμφωνα με το EN 1856-2. Διαρκής έλεγχος ποιότητας από τον αναγνωρισμένο φορέα, DEDAL – ATTESTATION AND CERTIFICATION Ltd.

Έλεγχος ποιότητας μέσω των συστημάτων διαχείρισης ISO 9001:2015 της SGS TUV SAAR

 

Χαρακτηριστικά: Ευελιξία κατασκευής με πλήθος εξαρτημάτων.

Η συλλογή Εξαρτημάτων περιλαμβάνει:

 • Στηρίγματα απλά,
 • Στηρίγματα ενισχυμένα,
 • Στηρίγματα οροφής,
 • Στηρίγματα ρυθμιζόμενα,
 • Στήριγμα ντίζας,
 • Τάμπερ με ρυθμιστικό διάφραγμα,
 • Συστολές,
 • Μούφες,
 • Βάση στήριξης κεκλιμένων οροφών με κολάρο,
 • Θυρίδα καθαρισμού,
 • Θυρίδα θερμομέτρησης,
 • Ηχοπαγίδα,
 • Βάση στήριξης δαπέδου,
 • Βάση στήριξης τριγωνική ρυθμιζόμενη,
 • Τετραγωνοστρόγγυλα, κλπ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ