ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

technostreit category

TechnoStreit

Αγωγοί με αυτογενή συγκόλληση μονού τοιχώματος, κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142 πάχους 0,50mm για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.

technostreit twin category

TechnoStreit Twin

Αγωγοί με αυτογενή συγκόλληση διπλού τοιχώματος, γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142 εξωτερικά και inox AISI 304 BA εσωτερικά για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.

technospiral

TechnoSpiral

Αγωγοί ελικοειδούς ραφής μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA πάχος χάλυβα: 0,40 mm για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.

technospiral twin category

TechnoSpiral Twin

Αγωγοί ελικοειδούς ραφής διπλού τοιχώματος, από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA πάχος χάλυβα: 0,40 για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.

technospiral gal category

TechnoSpiral Gal

Αγωγοί ελικοειδούς ραφής μονού τοιχώματος από γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142 με πάχος χάλυβα 0,50 mm. Είναι κατάλληλοι για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.

technospiral twin gal category

TechnoSpiral Twin Gal

Αγωγοί ελικοειδούς ραφής διπλού τοιχώματος, γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142 εξωτερικά και inox AISI 304 BA εσωτερικά για χρήση σε συστήματα εξαερισμού, κλιματισμού, αεροθέρμανσης.