Για την απαγωγή καυσαερίων, κατάλληλες θεωρούνται μόνον οι καμινάδες, που διαθέτουν πιστοποίηση CE και πληρούν συγκεκριμένες, υψηλές προδιαγραφές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ